PERANAN KEMANDIRIAN WANITA DALAM MENDUKUNG KESUKSESAN USAHA KELUARGA

  • Basukiyatno .

Abstract

Perubahan teknologi menuntut perubahan dibidang lain secara signifikan. Perubahan yang paling utama disebabkan oleh runtuhnya sistem patriarkhi, yang sebelumnya mengakar ke seluruh aspek kehidupan, sehingga gerakan feminim akan menjadi gerakan arus budaya paling kuat. Para wanita akan segera bergeser. Penelitian kualitatif ini difokuskan pada kemandirian wanita, khususnya dalam mendukung kesuksesan usaha keluarga.

Jenis Kemandirian yang terdeskripsi adalah kemandirian dalam menjalankan usaha sosial maupun usaha ekonomi. Dua kemandiran ini mempunyai implikasi dalam berbagai kegiatan. Terdapat banyak faktor pembentuk kemandirian wanita. Pertama : Bagi seorang wanita yang telah menjadi Ibu, faktor utama pembentuk kemandiriannya adalah mengandung dna menyusui anak. Proses tersebut mendidik kemandirian ibu dengan mamaksa bersabar, tanah, berjuang dengan sekuat tenaga, cermat dan teliti dalam semua perbuatannya, tanpa ada yang dapat mewakilinya. Kedua : Agama, dialah yang mendidik kemandirian dengan kekuatan jiwa, Ketia : Luasnya jaringan sosial yang terbina melalui jama’ah pengajiannya.

Kata Kunci : Kemandirian, Wanita, Usaha Keluarga

Section
Articles